top

Αίτηση Εγγραφής

Όργανα Διοίκησης

Το περιοδικό μας

Το βιβλίο μας

Exclusive Deals

NewsLetter

Εισάγετε το e-mail σας για να συμπεριληφθείτε στην λίστα αλληλογραφίας μας

Σύνδεση

Eισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να υποβάλετε τα σχόλια σας

On Line

We have 34 guests and no members online

ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Print Email

Του Αρχιπλοιάρχου ΛΣ ΜΠΟΥΡΑ Γεωργίου
 
Πρόσφατα δημοσιεύθηκε σχετικό Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο συστήνεται συντονιστικό Επιτελείο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με αυτό το όργανο ο Υπουργός υποβοηθείται  στην άσκηση των καθηκόντων του, ιδίως στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, του εξοπλισμού, του γενικού προγραμματισμού, του συντονισμού, της παρακολούθησης του έργου και της παροχής κατευθύνσεων και νομικής υποστήριξης στα υπαγόμενα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Σώματα και Υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα και η διακλαδικότητα της δράσης τους στο πλαίσιο της πολιτικής του Υπουργείου. Επίσης, το Συντονιστικό Επιτελείο μεριμνά για την ενιαία και ορθή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικού έργου στο πλαίσιο βελτίωσης της ρυθμιστικής διακυβέρνησης.
 
Το Συντονιστικό Επιτελείο δεν έχει  καμία ιεραρχική σχέση με τα Επιτελεία των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο αλλά συνεργάζεται με αυτά προς εκπλήρωση της αποστολής τους.
 
Το Επιτελείο επικουρεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην άσκηση των καθηκόντων της, ασκεί τις αρμοδιότητές του σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
 
1. Το Τμήμα Οργανωτικών Μελετών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Εκπονεί τα γενικά προγράμματα δράσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, καθορίζει τους βασικούς ή και ειδικότερους στόχους και επιδιώξεις και προσδιορίζει και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.
β. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των προγραμμάτων δράσης της προηγουμένης παραγράφου και συντάσσει εκθέσεις απολογισμού των δραστηριοτήτων του Υπουργείου.
γ. Εκπονεί ειδικά σχέδια εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατευθύνει τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου στην υλοποίησή τους.
δ. Μελετά και αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, καταρτίζει προγράμματα βελτίωσης αυτής και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.
ε. Μελετά, επεξεργάζεται και προωθεί τις εισηγήσεις, τις προτάσεις και τα σχέδια νομοθετημάτων των Αρχηγείων των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
στ. Μελετά τα θέματα συγκρότησης, οργάνωσης και αρμοδιοτήτων του Επιτελείου και των υπαγόμενων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών και προετοιμάζει σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης και όπου αυτό απαιτείται, με τις αρμόδιες επιτελικές Υπηρεσίες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό μελετά, εισηγείται και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα.
ζ. Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις εξελίξεις και τα δεδομένα, αναφορικά με τα αντικείμενα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και διατυπώνει προτάσεις ή επεξεργάζεται προτάσεις που υποβάλλονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών ή τη λήψη διοικητικών μέτρων προς το σκοπό πληρέστερης ανταπόκρισης στις ανάγκες εκπλήρωσης της αποστολής τους.
η. Συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, κοινωνικούς φορείς και τα κατά περίπτωση αρμόδια Σώματα και Υπηρεσίες του Υπουργείου για την αντιμετώπιση κοινών ζητημάτων, καθώς και για την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σε θέματα μείζονος σπουδαιότητας.
θ. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, κοινά προγράμματα διακλαδικής δράσης και καθορίζει το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.
ι.  Μεριμνά για τη διακλαδική συνεργασία των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων κοινής αρμοδιότητας, που αφορούν, ιδίως, στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής, στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στο οικονομικό έγκλημα, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και των ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, στη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, στη συμμετοχή στην εθνική άμυνα, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην εκδήλωση άμεσων και κοινών ενεργειών για την αντιμετώπιση σημαντικών, αιφνίδιων ή ιδιαίτερων συμβάντων που βλάπτουν ή απειλούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. 
ια.  Εισηγείται στον Υπουργό επί θεμάτων χάραξης και εξειδίκευσης της πολιτικής του Υπουργείου, κατά τομέα αρμοδιοτήτων, και μεριμνά για την προώθηση εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων στα αρμόδια για την υλοποίηση αυτής Σώματα και Υπηρεσίες.
 
2.  Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Επεξεργάζεται και προωθεί σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και μεριμνά για την έκδοση και τη δημοσίευσή τους.
β.   Συνεργάζεται με την Κεντρική Μονάδα Καλής Νομοθέτησης, προς το σκοπό ορθής τήρησης των διαδικασιών κατάρτισης και προώθησης του νομοθετικού έργου και την περαιτέρω απλούστευση και βελτίωση της ποιότητας αυτού και τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων.
γ. Παρέχει τεχνογνωσία και κατευθύνσεις στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών αναφορικά με την τήρηση των αρχών καλής νομοθέτησης και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου νομοθετικού έργου και συνεργάζεται μαζί τους καθώς και με την Κεντρική Μονάδα Καλής Νομοθέτησης για τη σύνταξη των Αναλύσεων Συνεπειών Ρυθμίσεων.
δ.  Συνεργάζεται με Μονάδες Καλής Νομοθέτησης συναρμόδιων Υπουργείων για την κατάρτιση και επεξεργασία νομοθετημάτων κοινής αρμοδιότητας και μεριμνά για τη συμμετοχή εκπροσώπων των Αρχηγείων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου στη σχετική διαδικασία.
ε.  Μεριμνά για την κύρωση των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών αρμοδιότητας του Υπουργείου. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται, εφόσον απαιτείται, με την Κεντρική Μονάδα Καλής Νομοθέτησης και τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες των υπαγομένων στο Υπουργείο Σωμάτων και Υπηρεσιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις υπό κατάρτιση διεθνείς συμβάσεις, ή συμφωνίες ή σε άλλα διεθνώς δεσμευτικά κείμενα.
στ.  Μελετά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και παρακολουθεί και συντονίζει τις διαδικασίες εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς αυτό, κατά το μέρος που αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με τα αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.  Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται και με την Κεντρική Μονάδα Καλής Νομοθέτησης στην εκτίμηση των συνεπειών ρυθμίσεων που καταρτίζονται στα όργανα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
ζ.  Μεριμνά για την έκδοση εγκυκλίων προς τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.
η.  Μελετά, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων άλλων Υπουργείων που αφορούν και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και εισηγείται την υπογραφή τους ή διατυπώνει σχόλια και προτάσεις επ’ αυτών.
θ.  Στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης λειτουργεί το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ,το οποίο έχει τη συνολική φροντίδα για τις απαντήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Βουλής.
 
3.  Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποστηρίζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην εκπλήρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων της και εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συνεργασίας, των Σωμάτων και των Υπηρεσιών του Υπουργείου στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. Το Τμήμα αυτό διαρθρώνεται στα ακόλουθα Γραφεία:
 
3.1.  Το Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.  Παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών, τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους άλλους συναρμόδιους φορείς για την εκπλήρωσή τους.
β.  Μελετά και αξιολογεί τα συμπεράσματα και τις αποφάσεις των κατά περίπτωση αρμοδίων κοινοτικών και διεθνών οργάνων και συντονίζει τα αρμόδια Σώματα και τις Υπηρεσίες στην υλοποίηση κοινών δράσεων ή στην εφαρμογή μέτρων κοινής αρμοδιότητας που αποφασίζονται στο πλαίσιο αυτό.
γ.  Παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Τμήμα και Νομικής Υποστήριξης και Καλής Νομοθέτησης του Επιτελείου, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και γενικά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και κατευθύνει τα Σώματα και τις Υπηρεσίες στην αξιοποίηση ή την υλοποίηση των ρυθμίσεων και των δράσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν και αφορούν αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
δ.  Παρέχει οδηγίες στα Επιτελεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου αναφορικά με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων ή δράσεων κοινής αρμοδιότητας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ε.  Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου σε συνόδους οργάνων, συνέδρια, επιτροπές και διεθνείς συναντήσεις, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ.  Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμόδιων Επιτελείων των Σωμάτων, για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές και σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό στο πλαίσιο αποφάσεων των αρμοδίων κοινοτικών οργάνων.
 
3. 2.  Το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.  Μεριμνά για την ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των υπαγόμενων σε αυτό Σωμάτων και Υπηρεσιών με αντίστοιχους πολιτικούς και υπηρεσιακούς φορείς και Υπηρεσίες.
β.  Συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους συναρμόδιους φορείς, καθώς και με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν σε διμερείς και πολυμερείς διεθνείς Συμφωνίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
γ.  Μεριμνά για τη συμμετοχή ή την εκπροσώπηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σε διεθνείς διασκέψεις, αποστολές, συνέδρια και διεθνείς Οργανισμούς.
δ.  Μεριμνά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και κατόπιν σχετικής εισήγησης των κατά περίπτωση αρμοδίων Επιτελείων των Σωμάτων, για τη συμμετοχή προσωπικού τους σε ειρηνευτικές αποστολές και σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αποφάσεων διεθνών οργανισμών στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, καθώς και για την απόσπαση στελεχών τους, ως συνδέσμων σε ελληνικές διπλωματικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών συνεργασίας ή για τη φρούρηση και την ασφάλεια των ελληνικών διπλωματικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό.
ε.  Παρακολουθεί τα δημοσιεύματα του διεθνούς ημερήσιου και περιοδικού τύπου και γενικά τη διεθνή επικαιρότητα και ενημερώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για ζητήματα που αφορούν την αποστολή του.
4.Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικοτεχνικής Μέριμνας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.  Φροντίζει για τη στελέχωση των Τμημάτων του Επιτελείου και των Γραφείων του Υπουργείου με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους προσωπικό, παρακολουθεί την υπηρεσιακή κατάσταση και τις μεταβολές του προσωπικού αυτού και γενικά χειρίζεται όλες τις υποθέσεις που το αφορούν.
β.  Χειρίζεται θέματα διοικητικής φύσεως που ανάγονται στην αρμοδιότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και αφορούν το προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τα οικεία Αρχηγεία και Υπηρεσίες.
γ.  Χειρίζεται θέματα γενικού ενδιαφέροντος του προσωπικού των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου, παρακολουθεί τη διοικητική νομοθεσία και εισηγείται τη βελτίωσή της, σε συνεργασία με τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες και προετοιμάζει την έκδοση οδηγιών, με βάση την κυβερνητική πολιτική.
δ.  Μεριμνά για τη συγκέντρωση και έγκριση των προϋπολογισμών των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους.
ε.  Παρακολουθεί τα ζητήματα που αφορούν στην προμήθεια των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου με τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και την εξέλιξη των προγραμμάτων προμηθειών μείζονος σπουδαιότητας.
στ.  Επεξεργάζεται τις προτάσεις και εισηγήσεις των Αρχηγείων των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου για θέματα πιστώσεων, δαπανών, προμηθειών, στέγασης και εξοπλισμού, καθώς και για οικονομικά, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού και μεριμνά για την προώθησή τους.
ζ.  Μεριμνά για την παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Υπουργείου, τη διάθεση του προσωπικού στις τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες, την ευταξία και καθαριότητα των χώρων, τον εξοπλισμό του Επιτελείου και των Γραφείων με τα αναγκαία μέσα και υλικά και την καλή συντήρηση και λειτουργία αυτών. 
η.  Φροντίζει για την παράδοση της αλληλογραφίας που προορίζεται για τον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τους Γενικούς Γραμματείς στους οικείους Υπασπιστές και στο Διευθυντή του Επιτελείου την αλληλογραφία που προορίζεται σ’ αυτόν με την ένδειξη «προσωπική».
 
Το Συντονιστικό Επιτελείο στελεχώνεται από προσωπικό των Σωμάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο αποσπάται σ’ αυτό, χωρίς χρονικό περιορισμό.
 
1.  Ως Διευθυντής του Επιτελείου τοποθετείται ανώτατος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος επιλέγεται με απόφαση του Υπουργού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α.  Διευθύνει, συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες και τις δραστηριότητες των Τμημάτων του Επιτελείου, σύμφωνα με τις εντολές του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και μεριμνά για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του.
β.  Διατυπώνει τη γνώμη του και προσυπογράφει επί των εισηγητικών σημειωμάτων, μελετών, εργασιών και εγγράφων του Επιτελείου, για τα οποία απαιτείται απόφαση ή υπογραφή του Υπουργού, του Υφυπουργού ή των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου.
γ.  Υπογράφει τα έγγραφα του  Επιτελείου που απευθύνονται προς τα Αρχηγεία των Σωμάτων και τις Υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο ή και σε άλλους εκτός του Υπουργείου Φορείς και Υπηρεσίες.
δ.  Κατανέμει στα Τμήματα του Επιτελείου το προσωπικό που αποσπάται σ’ αυτό, βάσει των προσόντων και των ικανοτήτων του και παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση και την προσφορά του στην εκπλήρωση της αποστολής του Επιτελείου.
ε.  Εισηγείται και προκαλεί τις αποφάσεις του Υπουργού, του Υφυπουργού και των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου σε ιδιαίτερης σπουδαιότητας θέματα αρμοδιότητάς του
στ.  Καθορίζει τις προτεραιότητες αναφορικά με την προώθηση του έργου του Επιτελείου, συγκαλεί συσκέψεις για την εξέταση και το χειρισμό θεμάτων μείζονος σπουδαιότητας και διατάσσει την ενέργεια ερευνών, μελετών και εργασιών, ορίζοντας και τις ομάδες διεξαγωγής αυτών.
ζ.  Συντάσσει τις εκθέσεις αξιολόγησης, ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία, χορηγεί τις άδειες και έχει αρμοδιότητα στα λοιπά θέματα του πολιτικού προσωπικού του Επιτελείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
η.  Ασκεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ή προβλέπεται από υφιστάμενες διατάξεις.
 
2.  Στο Συντονιστικό Επιτελείο δύναται να τοποθετείται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ως βοηθός, ο οποίος επικουρεί το Διευθυντή στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και αναπληρώνει αυτόν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.
 
3.  Ως Τμηματάρχες των Τμημάτων του Επιτελείου τοποθετούνται ανώτεροι αξιωματικοί των Σωμάτων που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού.
 
Καθίσταται επομένως πασιφανές, η αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας της συγκεκριμένης Υπηρεσίας , μέσα στα πλαίσια τα οποία ήδη έχουν  θεσπιστεί.
 
Βασικός στόχος των ρυθμίσεων αυτών ήταν η ενσωμάτωση σ’ έναν κεντρικό πολιτικό  φορέα συναφών αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι η διαχείριση σημαντικών ζητημάτων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας από Σώματα και Υπηρεσίες με διαφορετική πολιτική ηγεσία, κατεύθυνση και αντίληψη επιδρά οπωσδήποτε αρνητικά σε ό,τι αφορά στον ενιαίο σχεδιασμό, το συντονισμό, την αμεσότητα, την επιχειρησιακή δράση και γενικά στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου τους.


bottom
11